maandag 3 december 2018

AutiPartnerCafé donderdag 13 december 2018: Vertel je aan vrienden/familie/collega's dat je partner autisme heeft?

Op donderdag 13 december 2018 is er weer AutiPartnerCafé in Arnhem.Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.
Als thema is door een stel ingebracht:

Vertel je aan vrienden/familie/collega's dat je partner autisme heeft? 

De inbrengers leiden het thema in.
In een ronde kan elk stel vertellen wat zij hierin zelf ervaren.

Doelgroep AutiPartnerCafé

AutiPartnerCafé is bedoeld voor stellen waarvan de één een autistisch brein heeft en de ander een neurotypisch brein.

Doel is, om naast contact, ook kennis te nemen van elkaars breinen en te horen hoe andere stellen met bepaalde situaties omgaan.

Frequentie

Elke tweede donderdagavond van de maand.

Tijden

19:30 - 20:00 uur: Inloop, koffie/thee

20:00 - 21:00 uur: “Het gesprek”

21:00 - 22:00 uur: Napraten met een drankje

Thema's

Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.

Daarnaast zijn er algemene thema’s zoals:

 • Relaties aangaan en onderhouden
 • Verwerken informatie door waarnemen en denken
 • Zelfstandigheid/zelfverzorging/huishouding/administratie
 • Ondernemen van activiteiten
 • Sociale contacten
 • Hoe leg ik autisme uit aan anderen
 • Boodschappen uitwisselen met andere mensen
 • Verwachtingen
Aanmelden

AutiPartnerCafé is een besloten groep. Nieuwe stellen kunnen toegelaten worden wanneer er plaats vrij komt. Aanmelden op info@autipartnercafe.nl

Kosten

€ 7,50 per stel (toegang en consumpties), gratis voor cliënten.

Locatie

VOF KrekelAutismeCoaching
Zijpendaalseweg 25
6814 CC ARNHEM

Tel: 06 1081 9049 (Sandra Krekel)

donderdag 1 november 2018

AutiPartnerCafé donderdag 8 november 2018 Begrijpen van de buitenwereld

Op donderdag 8 november 2018 is er weer AutiPartnerCafé in Arnhem.
Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.

Als er niets ingebracht wordt is het thema:

Begrijpen van het autisme door de buitenwereld
Autisme kun je vaak niet aan de buitenkant zien. Dat betekent dat als je wilt dat mensen je begrijpen je zelf moet aangeven wat je nodig hebt. Ook je partner zou hier een rol in kunnen spelen.
Sandra en Roland leiden het onderwerp in.

In een ronde kan elk stel vertellen wat zij hierin zelf ervaren.

Doelgroep AutiPartnerCafé

AutiPartnerCafé is bedoeld voor stellen waarvan de één een autistisch brein heeft en de ander een neurotypisch brein.

Doel is, om naast contact, ook kennis te nemen van elkaars breinen en te horen hoe andere stellen met bepaalde situaties omgaan.

Frequentie

Elke tweede donderdagavond van de maand.

Tijden

19:30 - 20:00 uur: Inloop, koffie/thee

20:00 - 21:00 uur: “Het gesprek”

21:00 - 22:00 uur: Napraten met een drankje

Thema's

Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.

Daarnaast zijn er algemene thema’s zoals:

 • Relaties aangaan en onderhouden
 • Verwerken informatie door waarnemen en denken
 • Zelfstandigheid/zelfverzorging/huishouding/administratie
 • Ondernemen van activiteiten
 • Sociale contacten
 • Hoe leg ik autisme uit aan anderen
 • Boodschappen uitwisselen met andere mensen
 • Verwachtingen
Aanmelden

Vooraf aanmelden op info@autipartnercafe.nl

Kosten

€ 7,50 per stel (toegang en consumpties), gratis voor cliënten.

Locatie

VOF KrekelAutismeCoaching
Zijpendaalseweg 25
6814 CC ARNHEM

Tel: 06 1081 9049 (Sandra Krekel)

maandag 1 oktober 2018

donderdag 11 oktober Flexibiliteit in denken en handelen

Op donderdag 11 oktober 2018 is er weer AutiPartnerCafé in Arnhem.
Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.

Als er niets ingebracht wordt is het thema:

Flexibiliteit in denken en handelen
Flexibiliteit heeft alles te maken met het herschikken van prioriteiten. Mensen met autisme hebben vaak al hele scripts bedacht met hoe om te gaan met datgene wat ze moeten doen. Als daar dan ineens verandering in komt kan dat voor problemen zorgen.

Sandra en Roland leiden het onderwerp in.

In een ronde kan elk stel vertellen wat zij hierin zelf ervaren.

Doelgroep AutiPartnerCafé

AutiPartnerCafé is bedoeld voor stellen waarvan de één een autistisch brein heeft en de ander een neurotypisch brein.

Doel is, om naast contact, ook kennis te nemen van elkaars breinen en te horen hoe andere stellen met bepaalde situaties omgaan.

Frequentie

Elke tweede donderdagavond van de maand.

Tijden

19:30 - 20:00 uur: Inloop, koffie/thee

20:00 - 21:00 uur: “Het gesprek”

21:00 - 22:00 uur: Napraten met een drankje

Thema's

Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.

Daarnaast zijn er algemene thema’s zoals:

 • Relaties aangaan en onderhouden
 • Verwerken informatie door waarnemen en denken
 • Zelfstandigheid/zelfverzorging/huishouding/administratie
 • Ondernemen van activiteiten
 • Sociale contacten
 • Hoe leg ik autisme uit aan anderen
 • Boodschappen uitwisselen met andere mensen
 • Verwachtingen
Aanmelden

Vooraf aanmelden op info@autipartnercafe.nl

Kosten

€ 7,50 per stel (toegang en consumpties), gratis voor cliënten.

Locatie

VOF KrekelAutismeCoaching
Zijpendaalseweg 25
6814 CC ARNHEM

Tel: 06 1081 9049 (Sandra Krekel)

woensdag 5 september 2018

Woensdag 12 september 2018 AutiPartnerCafé: Erkennen van het verschil in breinen


Op woensdag 12 september 2018 is er weer AutiPartnerCafé in Arnhem.
(Let op, is verplaatst van donderdag 13 naar woensdag 12!)

Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.

Als er niets ingebracht wordt is het thema:

Erkennen van het verschil in breinen (autistisch brein - neurotypisch brein) en hoe er mee om te gaan.

Het autistisch brein is een functioneel brein terwijl het neurotypisch brein meer een sociaal brein is. Lukt het om respect te hebben voor elkaars anders zijn?

Hoe gaan jullie hiermee om met betrekking tot elkaar en hoe gaan jullie er samen mee om richting buitenwereld.

Sandra en Roland leiden het onderwerp in.

In een ronde kan elk stel vertellen wat zij hierin zelf ervaren.

Hierbij een (satirisch) stukje over dit onderwerp: https://dus-sarah-morton.info/neurotypische-stoornis/

Doelgroep AutiPartnerCafé

AutiPartnerCafé is bedoeld voor stellen waarvan de één een autistisch brein heeft en de ander een neurotypisch brein.

Doel is, om naast contact, ook kennis te nemen van elkaars breinen en te horen hoe andere stellen met bepaalde situaties omgaan.

Frequentie

Elke tweede donderdagavond van de maand.

Tijden

19:30 - 20:00 uur: Inloop, koffie/thee

20:00 - 21:00 uur: “Het gesprek”

21:00 - 22:00 uur: Napraten met een drankje

Thema's

Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.

Daarnaast zijn er algemene thema’s zoals:

 • Relaties aangaan en onderhouden
 • Verwerken informatie door waarnemen en denken
 • Zelfstandigheid/zelfverzorging/huishouding/administratie
 • Ondernemen van activiteiten
 • Sociale contacten
 • Hoe leg ik autisme uit aan anderen
 • Boodschappen uitwisselen met andere mensen
 • Verwachtingen
Aanmelden

Vooraf aanmelden op info@autipartnercafe.nl

Kosten

€ 7,50 per stel (toegang en consumpties), gratis voor cliënten.

Locatie

VOF KrekelAutismeCoaching
Zijpendaalseweg 25
6814 CC ARNHEM

Tel: 06 1081 9049 (Sandra Krekel)

woensdag 13 juni 2018

AutiPartnerCafé woensdag 14 juni 2018

Op woensdag 14 juni 2018 is er weer AutiPartnerCafé in Arnhem.

Het onderwerp wordt nog nader bepaald.  

De inbrengers leiden het onderwerp in.

Hierna kan iedereen in een eerste ronde vragen stellen aan de inbrengers.
In een tweede ronde kan elk stel vertellen wat zij hierin zelf ervaren.

Doelgroep AutiPartnerCafé
AutiPartnerCafé is bedoeld voor stellen waarvan de één een autistisch brein heeft en de ander een neurotypisch brein.
Doel is, om naast contact, ook kennis te nemen van elkaars breinen en te horen hoe andere stellen met bepaalde situaties omgaan.

Frequentie
Elke tweede donderdagavond van de maand (deze keer dus tweede woensdag).

Tijden
19:30 - 20:00 uur: Inloop, koffie/thee
20:00 - 21:00 uur: “Het gesprek”
21:00 - 22:00 uur: Napraten met een drankje

Thema's (voorbeelden)
Sociale aangelegenheden
Vakanties
Rolverdeling in het huishouden

Aanmelden
Vooraf aanmelden op info@autipartnercafe.nl

Kosten
€ 7,50 per stel (toegang en consumpties)

Locatie
VOF KrekelAutismeCoaching
Zijpendaalseweg 25
6814 CC ARNHEM
Tel: 06 1081 9049 (Sandra Krekel)