maandag 8 juni 2020

AutiPartnerCafé 11 juni 2020: Afstemmen op de ander

Op donderdag 11 juni 2020 is er weer AutiPartnerCafé in Arnhem.
AutiPartnerCafé is een besloten groep.

Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.
Er is geen thema ingebracht, en als er op de avond zelf geen thema ingebracht wordt, dan is het thema: Afstemmen op de ander

In een partnerrelatie is het belangrijk om jezelf te kunnen zijn. Het is belangrijk dat je aan kunt geven wat je nodig hebt of wat je zou willen van de ander. Het is ook belangrijk dat je van partner weet wat hij of zij zou willen. Dat afstemmen op de ander hoe doe je dat?

Er is ook de mogelijkheid om een eigen casus in te brengen. Er zal dan een keus gemaakt worden.
De inbrengers leiden het thema in.
In een ronde kan elk stel vertellen wat zij hierin zelf ervaren.

Doelgroep AutiPartnerCaféAutiPartnerCafé is bedoeld voor stellen waarvan de één een autistisch brein heeft en de ander een neurotypisch brein.
Doel is, om naast contact, ook kennis te nemen van elkaars breinen en te horen hoe andere stellen met bepaalde situaties omgaan.

Frequentie
Elke tweede donderdagavond van de maand.

Tijden
20:00 - 21:30 uur: “Het gesprek”

Medium
Het gesprek is via Zoom.

Thema's
Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.
Daarnaast zijn er algemene thema’s zoals:
  • Relaties aangaan en onderhouden
  • Verwerken informatie door waarnemen en denken
  •  Zelfstandigheid/zelfverzorging/huishouding/administratie
  •  Ondernemen van activiteiten
  •  Sociale contacten
  •  Hoe leg ik autisme uit aan anderen
  •  Boodschappen uitwisselen met andere mensen
  •  Verwachtingen
Aanmelden
AutiPartnerCafé is een besloten groep. Nieuwe stellen kunnen toegelaten worden wanneer er plaats vrij komt. Aanmelden op info@autipartnercafe.nl

Kosten
Gratis gedurende de Coronacrisis

Locatie
VOF KrekelAutismeCoaching
Zijpendaalseweg 25
6814 CC ARNHEM
Tel: 06 1081 9049 (Sandra Krekel)