dinsdag 1 september 2020

AutiPartnerCafé donderdag 10 september 2020 20.00 - 21:30 uur: Uiten van gevoelens

Op donderdag 10 september 2020 is er weer live AutiPartnerCafé in Arnhem.

Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.

Het onderwerp is: Uiten van gevoelens

Er is ook de mogelijkheid om een eigen casus in te brengen. Er zal dan een keus gemaakt worden.

De inbrengers leiden het thema in.
In een ronde kan elk stel vertellen wat zij hierin zelf ervaren.

Doelgroep AutiPartnerCafé

AutiPartnerCafé is bedoeld voor stellen waarvan de één een autistisch brein heeft en de ander een neurotypisch brein.

Doel is, om naast contact, ook kennis te nemen van elkaars breinen en te horen hoe andere stellen met bepaalde situaties omgaan.

Frequentie

Elke tweede donderdagavond van de maand.

N.B. AutiPartnerCafé wordt in oktober 2020 beëindigd. Roland en Sandra hebben aangegeven er mee te stoppen. Zij denken nog na over een nieuwe vorm om iets voor partners te te organiseren. Dit zal dan onder een andere naam en met een andere formule gerealiseerd worden.

Tijden

19:45 - 20:00 uur: Inloop, koffie/thee 

20:00 - 21:30 uur: “Het gesprek”

21:30 - 22:00 uur: Organisatorische zaken
- Afsluitingsbijeenkomst AutiPartnerCafé in oktober.
- Eventuele voortzetting groep zonder Roland en Sandra.

Napraten met een drankje vervalt in verband met Corona

Thema's

Deelnemers kunnen een situatie uit hun relatie inbrengen waar ze graag over in gesprek willen gaan.

Daarnaast zijn er algemene thema’s zoals:

  • Relaties aangaan en onderhouden
  • Verwerken informatie door waarnemen en denken
  • Zelfstandigheid/zelfverzorging/huishouding/administratie
  • Ondernemen van activiteiten
  • Sociale contacten
  • Hoe leg ik autisme uit aan anderen
  • Boodschappen uitwisselen met andere mensen
  • Verwachtingen
Aanmelden

AutiPartnerCafé is een besloten groep. Nieuwe stellen kunnen toegelaten worden wanneer er plaats vrij komt. Aanmelden op info@autipartnercafe.nl

Kosten

Gratis

Locatie

VOF KrekelAutismeCoaching
Zijpendaalseweg 25
6814 CC ARNHEM

Tel: 06 1081 9049 (Sandra Krekel)